Người phụ trách Admini
Cập nhật gần nhất 27/03/2024
Thời gian hoàn thành 40 phút
Thành viên 3
  • Contacts
  • POS
    • Hướng dẫn sử dụng POS
  • Purchase
    • Hướng dẫn Tạo đơn Mua hàng (Purchase Order)
  • Sales Order
    • Hướng dẫn tạo Đơn hàng (Sale Orders/SO)