Người phụ trách Admini
Cập nhật gần nhất 27/03/2024
Thời gian hoàn thành 40 phút
Thành viên 3
 • Contacts
  • Hướng dẫn tạo Liên Hệ (Contacts)
 • POS
  • Hướng dẫn sử dụng POS
 • Purchase
  • Hướng dẫn Tạo đơn Mua hàng (Purchase Order)
 • Sales Order
  • Hướng dẫn tạo Đơn hàng (Sale Orders/SO)