CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

(PAYMENT POLICY)

I. Các hình thức chấp nhận thanh toán tại SCG Home

  • Chuyển khoản
  • Cổng thanh toán trung gian (thẻ ATM nội địa, thẻ VISA, MASTERCARD)
  • Thanh toán khi nhận hàng (COD)


II. Thanh toán giữa Người mua – Người bán

Hiện tại đang triển khai hình thức Thanh toán khi nhận hàng (COD)

  • Bước 1: Người Mua đặt đơn hàng trên SCG Home; nhấn chọn “Thêm vào giỏ hàng”. Truy cập vào mục “Thanh toán”. Tiếp theo chọn “Tiến hành thanh toán
  • Bước 2: Sau khi SCG Home xác nhận thông tin đơn hàng của Người Mua, SCG Home chuyển thông tin tới Người Bán
  • Bước 3: Người Bán tự giao hàng. Người Mua nhận hàng và thanh toán cho Người Bán

Lưu ý: (Nếu Người Mua không chọn vận chuyển bởi Người Bán, SCG Home hoặc đơn vị vận chuyển sẽ giao hàng, Người Mua thanh toán cho SCG Home hoặc đơn vị vận chuyển, sau đó SCG Home chuyển trả tiền hàng cho Người Bán)


III. Thanh toán giữa Người Bán và SCG Home

SCG Home sẽ chuyển trả khoản thu hộ cho từ Khách hàng cho Người Bán mỗi tháng một lần sau khi đã trừ đi các chi phí vận chuyển (nếu có) mà SCG Home có quyền hưởng.

Sau khi hết thời gian khiếu nại của đơn hàng hoặc Người Mua xác nhận không có khiếu nại, SCG Home thanh toán tiền hàng cho Người Bán thông qua chuyển khoản.