DANH MỤC SẢN PHẨM
Đĩa Gỗ Đức Thành 21141 vuông nhỏ
94.000 ₫ 94.000 ₫ 94000.0 VND
Đĩa Gỗ Đức Thành 23141 vuông lớn
130.000 ₫ 130.000 ₫ 130000.0 VND
Bát nhỏ Inochi Amori 415 ml xanh nhạt
18.000 ₫ 18.000 ₫ 18000.0 VND
Bát tô Inochi Amori 850 ml hồng nhạt
23.000 ₫ 23.000 ₫ 23000.0 VND
Bát tô Inochi Amori 850 ml xanh nhạt
23.000 ₫ 23.000 ₫ 23000.0 VND
Bát tô Inochi Amori 850 ml cam sữa
23.000 ₫ 23.000 ₫ 23000.0 VND
Đĩa CK A6106 1092 D16.0 porcelain
37.000 ₫ 37.000 ₫ 37000.0 VND
Đĩa CK TA71 000F D17.8 porcelain
37.000 ₫ 37.000 ₫ 37000.0 VND
Đĩa sâu CK TAB82 000F D20.5 porcelain
65.000 ₫ 65.000 ₫ 65000.0 VND
Bát ăn cơm CK 89 2027 D11.2 porcelain
28.000 ₫ 28.000 ₫ 28000.0 VND
Bát nước chấm CK TA39 2027 D8.8 porcelain
23.000 ₫ 23.000 ₫ 23000.0 VND
Đĩa gia vị CK TA2103 2027 D9.0 porcelain
16.000 ₫ 16.000 ₫ 16000.0 VND
Đĩa CK B8106 2027 D20.5 porcelain
64.000 ₫ 64.000 ₫ 64000.0 VND
Đĩa sâu CK B10206 2027 D24.0 porcelain
105.000 ₫ 105.000 ₫ 105000.0 VND
Đĩa sâu CK A9206 2027 D22.8 porcelain
90.000 ₫ 90.000 ₫ 90000.0 VND