DANH MỤC SẢN PHẨM
Thang gấp chữ A Nikawa NKD-04 4 bậc
1.240.000 ₫ 1.240.000 ₫ 1240000.0 VND
Thang gấp chữ A Nikawa NKD-05 5 bậc
1.420.000 ₫ 1.420.000 ₫ 1420000.0 VND
Thang gấp chữ A Nikawa NKD-06 6 bậc
1.046.100 ₫ 1.046.100 ₫ 1046100.0 VND
Thang nhôm ghế Nikawa NKA-03 3 bậc
1.250.000 ₫ 1.250.000 ₫ 1250000.0 VND
Thang nhôm ghế Nikawa NKA-04 4 bậc
929.500 ₫ 929.500 ₫ 929500.0 VND
Thang nhôm ghế Nikawa NKA-06 6 bậc
1.316.700 ₫ 1.316.700 ₫ 1316700.0 VND
Thang nhôm ghế Nikawa NKP-03 3 bậc
902.000 ₫ 902.000 ₫ 902000.0 VND
Thang nhôm ghế Nikawa NKP-04 4 bậc
1.001.000 ₫ 1.001.000 ₫ 1001000.0 VND
Thang nhôm ghế Nikawa NKP-05 5 bậc
1.155.000 ₫ 1.155.000 ₫ 1155000.0 VND
Thang nhôm ghế Nikawa NKS-04 4 bậc
883.300 ₫ 883.300 ₫ 883300.0 VND
Thang nhôm ghế Nikawa NKS-05 5 bậc
973.500 ₫ 973.500 ₫ 973500.0 VND
Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-38 13 bậc
1.928.300 ₫ 1.928.300 ₫ 1928300.0 VND
Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-48 14 bậc
2.216.500 ₫ 2.216.500 ₫ 2216500.0 VND
Xe đẩy hàng Nikawa FWS-180
1.442.100 ₫ 1.442.100 ₫ 1442100.0 VND
Xe đẩy hàng Nikawa FWS-250
1.906.300 ₫ 1.906.300 ₫ 1906300.0 VND